Webový dizajn je tiež forma umenia

Vaša online identita je dôležitá a web je mojím plátnom. Pokojne si pozrite moje predchádzajúce diela.

Grafický dizajn

Branding, Logá, Brožúry, Plagáty

Zbierka lóg, plagátov, billboardov, katalógov či inej tvorby, ktorú som vytvoril v priebehu času. Vždy s ohľadom na potreby a štýl klienta.

Where to buy

Amazon US
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR
Amazon PL

Amazon DE currently offers cheapest delivery to Slovakia – in EUR

If you cant see the link for your local amazon site, look up the title there, it should be listed there.